4 dny do startu – opět můžete postavit na start svoje družstva

Již jen 4 dny chybějí do startu a zatímco mi ladíme realizační družstvo na vás je, abyste připravili soupisku vašeho družstva. Stejně jako v předchozích ročnících bude i v neděli vypsana soutěž družstev. Vedoucí každého družstva nahlásí při prezentaci v místě závodu na připravený formulář název družstva a jmenný seznam členů družstva. Členy družstva mohou být pouze závodníci, kteří jsou už registrováni do závodu jako jednotlivci. Název družstva musí být totožný s názvem týmu u registrovaných jednotlivců. Počet členů družstva je 4, z toho aspoň 1 žena. Do soutěže družstev se budou sčítat umístění členů družstva z celkového pořadí. Zvítězí družstvo, které bude mít nejmenší součet umístění. Při rovnosti bude rozhodovat umístění žen. Vyhlášení soutěže družstev proběhne nakonec vyhlašování vítězů. Za přihlášení družstva se neplatí startovné.