Upozornění pro startující juniory

Upozorňujeme juniory, že pro start je nezbytné potvrzení od rodičů/souhlas se startem:

Povoluji méme synovi/dceři ………., narozen/a dne………., aby se zúčastnil dne 27.5.2018 Půlmaratonu údolím Moravské Sázavy v Zábřeze. Jméno rodiče a podpis