Soutěž družstev

Novinkou letošního 4. ročníku Půlmaratonu údolím Moravské Sázavy bude soutěž družstev. Vedoucí každého družstva nahlásí při prezentaci v místě závodu na připravený formulář název družstva a jmenný seznam členů družstva. Členy družstva mohou být pouze závodníci, kteří jsou už registrováni do závodu jako jednotlivci. Název družstva musí být totožný s názvem týmu u registrovaných jednotlivců. Minimální počet členů družstva je 4, z toho aspoň 1 žena. Maximální počet členů družstva není stanoven. Do soutěže družstev se budou sčítat umístění členů družstva z celkového pořadí, vždy první čtyři z družstva, z toho aspoň jedna žena. Zvítězí družstvo, které bude mít nejmenší součet umístění. Při rovnosti bude rozhodovat umístění žen. Vyhlášení soutěže družstev proběhne nakonec vyhlašování vítězů. Za přihlášení družstva se neplatí startovné.